Réserver
? nuits Book

Carte de l'hôtel

Plan de l'hotel

Nous contacter

Guangzhou Sun City Hotel

Adresse: Xin Tang Zhen Guang Shen Da Dao Zhong 151, near Pacific Industrial Zone
Téléphone: +86-20-82706888  FAX: +86-20-82706999
click and print it with you